Op twee hengsten

De hengstenfietsclub te Leimuiden
hief soms een clublied aan dat luidde:
‘Wij hengsten fietsen blij van zin
de wijde wijde wereld in.’
Maar altijd zongen er een paar:
‘Wij hengsten fietsen in elkaar.’

Kees Stip
Uit: Het Grote Beestenfeest