Aan de oevers van de stille vliet

Ik staar te zitten aan de IJssel
En kijk-ik kijk
Of er te bedenken valt
Dat onbestemd onbehagen
Het tegenovergestelde is van
Bestemd behagen
Zo ook-onthaasten en onthechten
Zwendelliefde en daarvan het contragewicht

En probleemreductie-aan de IJssel-aan de IJssel
Daventria door grijze ijle voile aan ‘t oog ontrukt

Twistgesprek en ijzeren idylle
Nieuwe innigheid en moderne devotie
Schatplichtigheid en spraakverwarring
Van Jeruzalem tot Jericho-van Deventer tot Twello

De lyriek van de ratrace-aan de IJssel-aan de IJssel
Het leven overweldigt, aan de overkant, en slaat lam

En de IJssel-de IJssel
De IJssel die stroomt door
Langs de oever van de stille vliet
Die ik voor de zekerheid maar IJssel noem

Maar soms
Toch ook weer niet

Bob Wielinga (pseudoniem: Wibo Neigbal)