Zonder titel

NUL geeft richting
NUL is rond,    1961
NUL toetst de wereld met
Henk, Jan Jan en Armando

Peeters creëert
zacht, iets uit niets
het blijft haken
je wilt raken

Hendrikse volgt óns
in onze drang naar
spullen en ont spullen
en vergaart

Schoonhoven vangt
licht en horizon
structuur ontkiemt
verdiept de blik

Armando schept leven
In rood, zwart en wit
vastgeklonken
op het netvlies

Nul geeft richting
Nul is rond    2023
aan de Nieuwe Markt
opgestaan,

José Hattink, maart 2023