Haiku (3x)

de nieuwe blaadjes
aan de berk, lichtgroen en zacht 
nog ongeschonden

ze bedekken de
takken met groenboeketjes
licht schijnt erdoor

regendruppeltjes
vallen neer op de takken
de takjes buigen

zwiepen heen en weer
geven de regendruppels
aan moeder aarde

José Hattink Blom

*Geïnspireerd op de vetgedrukte tekst