Het delirium der schrale melk

zich zonder klaagzang
verdedigen met de andere wang
meegaan met een stroom van
veranderingen waar woorden
beitelen wat beweging
behoeft in de splijtzwam
tussen voelen en denken

onderwijzen zonder gij zult
het criterium van de ontredderde
een holle man in ons midden
die beter ziet dan we denken
sommigen verzwijgen zijn naam
anderen kijken het liefst
langs hem heen
als beschaamde wolven
die van hun moeder
de schaapskleren
aan de kapstok moesten hangen
en bibberen van ongemak

dwazen verwijten elkaar wijsheid
maar die is niet toe te dichten
zij wijkt terug waar onrecht
opduikt en vliedt naar waar
de intentie van de rechtvaardige
geest belangeloos stuift

de dronkaard zocht woord en melk
en brood als een hulpeloze baby
zuipend kruipen want voor de
zuigeling was reeds de moederborst
een druif zo zuur
het bloed kroop naar de kroeg
het bier kwam dood en dood
geslagen uit de tap

in alcohol ruist een testament
dat oud noch nieuw is
voor wie dagelijks met een kater
rake verzen najaagt
om daarna beheerst
de reageerbuizen der realiteit
aan diggelen te werpen
tegen een grote open deur

allemaal bruisende oerknalletjes
tot het lichaam op is
en de lier blijft hangen
aan de rand van het balkon

Joost Golsteyn