De terugblik

We zijn beland in het tijdsgewricht
Dat ons door profeterende dichters
Reeds werd voorgehouden

En alles is hetzelfde gebleven

De profetieën ontvouwen zich
In een ontwapenende eenvoud
Die nooit van veranderen wist

En toch ben ik ouder geworden

In de toekomst zit iemand
Die alles begrijpt want de levenslijn
Van wat is staat gekerfd in de handpalm

Van de tijd:
Wat is oud
Wat is wijs
Wat is dwaas
Vraagt de sterveling zich af

De ziener ziet en zegt:
Wat dwaas is smelt samen
Met de vergankelijkheid
Wijsheid stroomt verder

En pril is alles
Wat door de dood
Nog niet is aangeraakt

Joost Golsteyn