Blijven of gebleven worden

adders broeden onder het duivengras
dunne wolken verwaaieren wit

de gebarsten aarde wil tot zich nemen
waar leven doorstroomt

de dood duwt ons langzaam tegen de grond
met de neus op de feiten der vergankelijkheid

wij snuiven slechts aan de uitgewiste voetsporen
van onze voorvaderen

en het zinken van onze ziel blijft onopgemerkt

Joost Golsteyn