Speelse spicht

Moeder hield voor-
al van woorden,
raakte nimmer
uitgepraat,
maar toen zij van
heengaan hoorde
was ze stil, ten
einde raad.

Wakend bij de
zieke moeder
wachtten wij op
morgenlicht,
maar wij dichtten
droef te moede
in die nacht een
speelse spicht.

Jan van Laar