Mijn vriend wordt dichter

Je zult Orpheus zijn die zijn Eurydice vindt  aan de
overzijde van de Styx.
Je zult Brutus zijn die Julius Caesar verraadt,
Jeremia die huilt achter gesloten luiken en Erasmus
die de Lof der Zotheid van de daken predikt.
Ook Verlaine zul je zijn die de jonge Rimbaud
verleidt tot het symbolisme en de herenliefde.
Je zult waarheid als leugen verkopen en fictie
boetseren tot feiten.
Je zult teksten schrijven, ook apocriefe, die troost
bieden en onrust zaaien, realiteiten overstijgen en
dromen laten uitkomen.
Je zult de wrede  tijd weerstaan die levens ondermijnt
 en herinneringen tot versleten geheugens ombuigt.
Je zult treuren om een mens die zijn sterven verhaast
of die door de dood wordt aangerand.
Je zult verstilling zoeken in kerken die zich te buiten
gaan aan kloosters en kapellen, de hemel bestormen
door je in de massale extase van Pinkpop te storten.
In musea zul je afbeeldingen zien die je tegenstaan
en zich pas blootgeven als jij je vooroordelen prijsgeeft.
Je zult samenwonen met demonen die uit riolen opkomen.
Uitmesten zul je de schuldige stiltes van huizen die
besmet zijn met oude haat en achterklap, ze reinigen met nieuwe liederen, ze bewoonbaar maken door klare taal.

Vriend,
Je zult jezelf ontkennen.
Je zult jezelf ontdekken.
 opbouwen en afbreken,
optuigen en ontmaskeren,
tot je uiteindelijk Rimbaud
zult nazeggen:
Je est un autre.

Jan van Laar