Jozua

Motto:
Het geheim van leugens zit in de feiten.
(Rutger Kopland)

Steeds meer oudheid krijgen we erbij. Dat danken
wij vooral aan Jozua die al sinds mensenheugenis
zich bezighoudt met Jericho. In die stad plant hij
een palmboom waar een Palestijn in vluchten kan

wanneer dat nodig is. Buiten deze stad graaft hij
een put voor dorstige Samaritaanse vrouwen met
hun obligate emmers. Jozua heeft bovendien een
aanleg voor getallen: telt hij van één tot zeven,

dan vallen de muren van Jericho om,
met een kabaal dat doet denken aan het
muzikaal fortissimo van stomme films,
waarvoor zelfs trouwe bioscoopbezoekers

beide oren dicht doen. Jozua is ambtenaar, hij
werkt al jaren op het ministerie van de
verre oudheid. Wat hij in zijn vrije tijd doet –
niemand die het weet.

Jan van Laar, juni 2023