Iemand: een portret

Ik ken iemand die conventies haat. Hij is
de onwaarschijnlijkheid in eigen persoon.
Gespleten door zijn ongecensureerde
welsprekendheid verwart hij feit en

fictie met wederzijds gemak en met
de snelheid van een geslaagde nood-
landing. Zijn tempo is zo hoog dat hij
zijn eigen schaduw zonder moeite

inhaalt en die met zijn blote handen
lenig op z’n rug bindt. Zo schudt hij moge-
lijke achtervolgers van zich af en houdt

hij en passant de onverdeelde waarheid
op gepaste afstand. Pas dán kan hij
volmaakt genieten van z’n superioriteit

Jan van Laar, juli 2023