Geert Groote Huis in Deventer

Geert Groote heeft op ‘t Dieseplein
een eigen huis van glas en steen
dichtbij de plaats waar hij beweend
en in het graf gelegd moet zijn.

Geert Groote was een moedig mens. Zijn eenvoud bleek a way of life,
devotie was zijn sterkste drive,
behulpzaamheid zijn diepste wens.

Zijn naam brengt in herinnering
een afkeer van verloedering,
van hoogmoed en belastering;

een passie voor de oefening
in nederigheid en matiging
voor ‘n leven in verbroedering.

Jan van Laar