Een date

Ik houd van vrouwen die meer orde scheppen dan onrust
baren, die mij liever omhelzen in een beschutte
bezemkast dan op een regenachtige straathoek, maar
soms geef ik de voorkeur aan kort en zondig.

Ik hoor liever het gezeur van kinderen dan de stoere taal
van vaders of de drama’s van moeders, liever het
geschreeuw van lichtzinnige zwerfkatten dan het
geschuifel van stiekeme egels, liever vroege vogels dan
lallende nachtbrakers.

Ik opteer voor zwijgers die kunnen praten, doeners die
kunnen denken, prefereer verse teksten boven bedorven
raadseltaal, ik loop liever ín dan náást mijn schoenen,
liever een blauwtje dan een risico, steek liever mijn tong
uit dan mijn hand in het vuur.

Ik waardeer geen beren op de weg, geen spinnen in mijn
bed, geen Russen in mijn keuken. Daarom zet ik de deur
eerder op een kier dan wagenwijd open. Mijn fiets zet ik
altijd op slot.

Verder boeit een volle fles mij meer dan een lekkende
kraan, hoewel ik daar niet zeker van ben.

Weet je zo genoeg?

Jan van Laar