Achternaam

Een uitgestorven dichter –
ooit was hij beroemd,
hij werd door tijdgenoten
een Vondeltje genoemd.

Hij schreef zijn eigen Gijsbrecht
vol triviale zaken,
maar wist van elke ondeugd
een sterk verhaal te maken,

vooral van dronkenschap,
die hield hem in de ban,
de achternaam van Gijsbrecht
getuigde daar ook van:

Van Amstel was die naam.
briljant idee, een vondst:
de dichter had van Grolsch
en Dommelsch zijn bekomst,

maar Amstel was een watertje
van geurig gerstenat
waar Gijsbrecht in verdrinken moest:
een mooie dood was dat!

Jan van Laar