Dickpic

Liederlijk lustobject!
Pietertje Piemelaar
had bij de vrouwen maar
weinig succes.

Opgefokt stuurde hij
grensoverschrijdende
foto’s, maar oogstte slechts
bonjour tristesse.

Jan Foeter