Malevich

         “I have destroyed the ring of the horizon
             and escaped form the circle of things,
             and things have disappeared like mist.”
                                K.M.

Ontredderd naar zijn wezen,
ontvleugeld naar zijn vorm,
ontmanteld naar zijn werking,
ontwapend naar zijn kracht,
ontdaan van al dat af kan leiden
van het ene essentiële,
zinkt het beeld als een peillood naar beneden,
zoekt het nadir van de verbeelding,
op weg naar het middelpunt der aarde
en naar de ware reden van zijn bestaan,
tot het ontsnapt aan de ring der dingen
en aan de zon en de horizon,
en in de koortsige zegetocht der mensen
                    EXPLODEERT.

Herman Posthumus Meyjes

Na het bezoek aan de tentoonstellingen in het Drents Museum te Assen
‘Kazimir Malevich, de Jaren van Figuratie’ en in het Stedelijk Museum te Amsterdam
‘Kazimir Malevich and the Russian AvantpGarde’