Fifty Ways

                                       There must be fifty ways to leave your lover
                                                    Fifty ways to leave your lover

                                                    Just slip out of the back, Jack
                                                    Make a new plan, Stan,
                                                    You don’t need to be coy, Roy
                                                    Hop on the bus, Gus
                                                    Don’t need to discuss much
                                                    Just drop the key, Lee
                                                    and get yourself free

                                                                           Paul Simon

Laat het sneeuwen op haar tepels
Laat het waaien langs haar rug
Laat haar kruipen bij de krekels
Er is nu toch geen weg terug.

Laat haar ramen zijn beslagen
laat haar spiegels zijn bemist
Laat haar bed zijn onbeslapen
en haar agenda uitgewist.

Laat het regenen in haar ogen
Laat het bliksemen in haar lucht
Laat haar paden zijn belopen
Al haar vinders op de vlucht.

Laat het donkeren op haar dagen
Laat haar klokken zijn van slag
Laat onpeilbaar zijn haar baken
en strooi zand op waar zij lag.

Laat het sneeuwen op haar tepels
laat het vriezen aan haar borst
Laat haar waden door de knekels.
Zo veel leven is vermorst.

Herman Posthumus Meyjes