Een vogel

n.a.v. Het gedicht “Een Koraal” van Rutger Kopland

Weten wij van wie wij dit alles hebben geërfd?
Van de ontelbaren die ons voorgingen,
van de dichters en de piramidebouwers,
van de orgelspelers en van ieder die doelloos zwerft,
van allen die hun naam
in de bast van de geschiedenis
       hebben gekerfd.

En weten wij dat wie niet omkijkt aan blikveld derft,
omdat alleen wie terugblikt vooruit kan zien?
Vraag het de man met de kwast die een lijn op het wegdek verft,
zorgvuldig het midden van het pad opmetende
en borden stellende om ook zelf niet te verdwalen —
en die de vederlichte vogel vindt
       die sterft.

Herman Posthumus Meyjes                                             Puy Bascle, 22 juli 2011