Deventer raamwerk

Ik heb mijn stempel op de stad gezet,
zoveel als Vader Tijd maar wil gedogen.
Niets is er dat mijn onsterfelijkheid belet:
een antieke wens vervuld – wie kan op zoiets bogen?

Zo heb ik het onbetrouwbaar lot verrast,
want mijn zilveren handdruk zal beklijven.
Door het raam ga ik naar schoonheid op de tast.
Geen onzer zal zijn naam in water schrijven.

Herman Posthumus Meyjes