Das Gute ist immer da

Daar zit hij in zijn papieren iglo,
welhaast onzichtbaar in zijn hoek,
roekeloze rooksignalen zendend
naar allen die zich aangesproken voelen.
Bij het binnentreden van een argeloze klant
stuift hij tevoorschijn als een snoek.

Buiten hangt de blinde kaart
en binnen dwalen andere blinden
door de mergelgroeven van het woord,
tastend als verdwaalden in een grot.
Zij nemen de boeken ter hand
met de tederheid van hen die brailletekens lezen
en zetten alle zintuigen in
om tot een slotsom te geraken
en tot een weloverwogen bod.

Dit is het land waar bekende of verscholen
voorkeuren aan het licht treden en de geheimen
van de verzamelaar worden ontraadseld.
De stille aanbidders kruipen uit hun holen,
de onverzadigbaren proppen zich vol,
de stoutmoedigen slaan hun slag.
De aarzelenden worstelen met zichzelf.

Het goede, ja, natuurlijk het goede …..
het goede wenkt van dag tot dag.

Herman Posthumus Meyjes