Tanganyika

Wikkels en tijdslijnen
tekenen tijd en toekomst
voor een oude monarch
ver van haar tropenland.
Ooit golfde Brits bevel
over een verkaveld continent
witte pennen overmeesterden
zwarte palmen die eigenzinnig
bleven in zuidwind en zonzin

De oude monarch zwachtelt haar
laatste benen in Engelse traditie
schrijdt voort in verschoonde schijn.
Afrika wordt groter en groter, vliegt
en zwerft op zee, zoekt zwart op wit
een beter bestaan ontdaan
van vreemde overheersers.

Het museum van de tijd krijgt
een Tanganyika-zaal voor kleurrijke
stamoudsten, een ontkroonde troon
en prachtige beelden
schetsen uit latere tijden die komen..

Henk van Rossum, december 2020