Soloduet

Haar verlangen naar zelfredzaamheid
was zo groot, dat ze in haar eentje
het beroemde Bloemenduet van Delibes
instudeerde en uitvoerde.

Het succes was overweldigend,
zodat ze ook zelf zorgde
voor de staande ovatie,
het dankwoord en de bloemen.

Innig tevreden kroop ze ’s avonds
alleen in het tweepersoonsbed.
Volgend jaar wellicht
het duet uit De parelvissers.

Ger van Diepen, augustus 2023