en toch…

ik lees
mijn juk is zacht, mijn last is licht
het is niet waar
straks hang je aan een kruis

ik lees
ga heen, vermenigvuldig je
maar jij zwierf rond
alleen en nergens thuis

ik weet
dat niets hier eeuwig is
voorbij, voorbij
o, en voorgoed voorbij

ik weet
er is muziek en moed
er is en toch…
dat is genoeg voor mij

Ger van Diepen, maart 2022