Baudelaire

Het begon met een vermoeden
Een rommelende donder in de verte
Toen wist je

Je wist
Er is geen schoonheid zonder prijs
Geest heerst niet over materie
Het land wil wetten en verboden
De mens wil beperking en
een aangeharkte achtertuin
Je wist het, haatte het
En wiste jezelf
in de schoot van een vrouw
Want je wist het
Je wist het

Ger van Diepen