Kuijeren

Op zomaar een zondagmorgen vroeg

waarin ik mijzelf lezen opdroeg

verzeil ik alras van de nieuwste Kuijer

in zinnen die omgeven met een sluier

zijn

God zag Habel en zijn offer aan

en liet het offer van Kaïn staan

Genesis 4 mijne dames en heren

Hoe deze zinnen te interpreteren?

Kan God slechts zien die in Hem gelooft?

En/of is God een karnivoor, die meer van zwerven houdt,

daar Hij toen al wist dat landbouw tot stadsontwikkeling zou leiden

met de daaruit voortvloeiende hedendaagse milieuproblematiek?

Erica Rekers