Kruiswoorden

en de Matthäus-Passion (J.S. Bach)

Toen wij ze lazen
deze woorden, de zinnen
de erbinnen verborgen code
krakend

Toen wij ze vervolgens spraken
geluid producerend
die wederkerend als echo
beeldend

ons en Hem verwondden

zonden zij, toen wij ze hoorden
deze door muziek omlijst
aldus geprijsd met helende noten
getoonde woorden

zowel ge ja zing
als genezing.
                                                     
Erica Rekers