Erica Rekers

Snoep-goed
Snoepwinkel ‘Ietsje meer’
toont een verleden tijd
die ons hoe aangenaam
brengt tot de schaal
en bij het wegen van
roomboterwafeltjes
paaseitjes dropveters
ieder zijn maal.


De krenten in de pap
Lente in Twentse land
vrucht van de krentenboom
plukgrage handarbeid
door een Twentse vent
brengt in het voorseizoen
krentsdolheidsrisico
wie hoorde eerder van
een goedgeefse krent?


Ongewenst kinderloos
Vruchtbaarheid voortplanting
hoezo wil het nog niet?
emotie, pijn en troost
op het pad naar …..
Wij zien er menig vrouw
Fertiliteitskliniek
en begeleiden hen
zwanger zijn, klaar.

Erica Rekers

Op zomaar een zondagmorgen vroeg

waarin ik mijzelf lezen opdroeg

verzeil ik alras van de nieuwste Kuijer

in zinnen die omgeven met een sluier

zijn

God zag Habel en zijn offer aan

en liet het offer van Kaïn staan

Genesis 4 mijne dames en heren

Hoe deze zinnen te interpreteren?

Kan God slechts zien die in Hem gelooft?

En/of is God een karnivoor, die meer van zwerven houdt,

daar Hij toen al wist dat landbouw tot stadsontwikkeling zou leiden

met de daaruit voortvloeiende hedendaagse milieuproblematiek?

Erica Rekers

A kiss is a kiss is a kiss

What a terrible mistake
I made

because underneath
the bliss of the kiss

lies the wish
of the beholder
of the kiss

and when I realized
this oh this
the kiss
will never ever feel the same

Erica Rekers

Dat ooit twee handen

veer voor veer

en deze veren tezamen
ineens

de lichamen van adelaars
weer laten zweven boven landen

in hogere sferen
tot mystiek verheven

verweven werden
tot War bonnet

de ‘pet’
die een medicijnman tooit

Erica Rekers

Het was in die wereld
de anderen niet overlegen
daar waar het instinctieve weten
ook wel onderwereld geheten
dat zij haar antwoord had gekregen
door krachtdieren verteld

Het was op een avond
die meerderen deed ontsluiten
waarmee haar menselijk geboren
en tot de middenwereld behoren
aanving en van binnen naar buiten
komen werd aan de stond

Het was haar hartenwens
dat ook de bovenwereld zich aan haar toont
daar er drie Naqual werelden bestaan
en hier door reizen eigen aan de sjamaan
is zij in contact met alles dat daar woont
een animistisch mens

Erica Rekers