Mijn fotoalbum

Fotoalbum
ik bemin je
om de foto’s
die je toont,
want ze laten
overzicht’lijk
zien  waar vroeger
werd gewoond.

Van mijn moeder
en mijn vader
wie zij waren
liefdevol,
hoe wij kind’ren
ondervonden
zo veel blijdschap
door hun “rol”,

in dit leven
goed te denken
en  te  zijn,
ook voor and’ren
onvoorwaard’lijk
ook al waren
we nog klein.

En al blad’rend
door jouw foto’s
krijg ik dan dat
fijn gevoel,
want ze tonen
overduid’lijk
alles aan wat
ik bedoel.

‘k Sluit nu album
en ga verder
met hetgeen wat
jij weer bood,
dankbaar dat ik
herbeleefde
kind te zijn, want
‘k ben nu “groot”.

Diny Kim-Roubos