Nu alles geteld wordt

Wat is een paard zonder ruiter, een hoed zonder hoofd?
nu alles geteld wordt is dat wat verschilt
en verder gaat ongeregeld goed
dat wij die aan elkaar plachten te lijden
mededogen achterlaten opdat men rustig
in een kamer zitten kan
want veel leger dan we vermoeden is de aarde.

Wat van elkaar verschilt wordt voor het vergeten
uitgemeten, statistisch uitgerekend
schaf de omtrek af, schaf het gemiddelde af
leef de delen zonder geheel, de orde van de dag
waartoe we overgaan bestaat niet
o, minnares van de verkeerde stemmen
we roepen elkaars namen.

We worden ontslagen van vreemde gedachten
dat een gemeenschap één moet zijn, hoe breed ook,
hoe wijdverklaard, we hoeven niet te weten
wat samen is voor een holte in de tijd
nu alles geteld wordt is dat wat verschilt
morgen melancholie en een verhaal
dat in dove dagen rijpen kan.

Dick van Welzen, 2017