Het festijn van Sinte Valentijn

The feast of Saint Valentine

In the deep and darkest night of your soul
when you curse and rue the day
that you did dare to give your heart away
Take courage in the thought that you belong
Good comrade, you’re not alone
We’re here to give you shelter from the storm

In the blindness and confusion of the fight
when the blood is soaking through
we’ll come to you; we’ll come
to bind the wound

March on, march on you soldiers of the heart,
you ragged, weary crowd
You retreat in your defеat but you move on

Such a vast uncharted wildernеss to see
strange lands, strange beasts
but I’ll go where you lead, where you lead

And on the feast day of Saint Valentine
in the bleak mid-winter cold
come lay your blood-red roses in the snow,
come lay them in the snow

Don’t stop your search now
Go, by the grace of God
Keep your courage, keep your faith
and take this paper heart to keep you safe
Keep you safe, keep your hope and faith

Love will lead you safely on
love will leave you wounded
love will bring you harm
love will be the curse and be the charm
love will be the bruising and the balm
love will set you free,
love will be your bonds
love will win

Love will conquer all

Natalie Merchant. Uit het album
‘Keep your courage’, april 2023.
(Luister op bv. Spotify of YouTube.)
Hemelse muziek met onderaardse tonen.

Het festijn van Sinte Valentijn

In de diepe en zwartste nacht van je zieleleven,
wanneer je de dag beweent en verraadt
toen je je hart waagde weg te geven,
schep dan moed uit de gedachte
dat je erbij hoort, goede kameraad
je bent niet alleen, wij zijn het hier die je
een schuilplaats tegen de storm brachten

wanneer de verwarring van het strijd
je verblinden zal, wanneer het bloed
alles doorweekt, dan komen wij naar je toe
om de wond te verbinden

marcheer voort, marcheer voort, jullie soldaten
van het hart, jullie afgeraagde, afgematte meute
na de nederlaag het gevecht verlaten
maar onversaagd gaan jullie door

zo’n onmetelijk ongetekende wildernis valt
nog te ontdekken, vreemde landen,
wonderlijke beesten, maar ik zal gaan
waar jij me brengt, waar jij me leidt zal ik zijn

en kom naar het festijn van Sinte Valentijn,
om in de snijdende koude van midwinter
je rozen bloedrood in de sneeuw te vlijen

staak je zoektocht nu toch niet
maak vaart, onder Gods gena
houd moed, koester je geloof
en aanvaard dit papieren hart
dat je behoedt, hard jezelf,
bewaar je hoop en wat je gelooft

liefde zal je veilig verder leiden
liefde zal je de benen breken
liefde zal je laten lijden
liefde zal een vloek uitspreken
liefde zal je ook bevrijden
door liefde raakt je lijf geschonden
maar ook balsemt ze je wonden
liefde zal je laten zwieren
liefde wordt je bondgenoot
beminnen zal zegevieren

liefde zal alles overwinnen

Vertaling Dick van Welzen, mei 2023