Een eeuwig ogenblik

Op deze plek
genaamd zondag
werden momenten
uit de tijd gesneden,
uit jouw ogenblik
sprak eeuwige liefde
vrouw van aard en verleden
onvergankelijkheid las ik
toen uit de lijnen in de palm
van je hand, ze logen

witte konijnen op ons land
de kinderen lachten
op het gras, een avontuur
ze wisten nog zo weinig
een vliegtuigje schreef
de woorden die we niet spraken
in een hemel van azuur
bijna had ik vergeten
er foto’s van te maken.

Envoi

Het geschenk
Meneer Eensteen werd zeventig jaar en meneer Geudel zocht
naar een unicum als kado. Zijn vrouw had al een wollen trui gebreid.
Even nog overwoog hij een Chinese vaas, maar besloot toch
tot spektakel op papier, een giftige gift, die van hier door het wijde
universum vloog en nota bene op z’n vertrekpunt wederkeerde.
Vreemde wereld
Toen zijn jeugdvriend Besso uit de tijd getreden was noteerde
meneer Eensteen dat deze vlak vóór hem uit deze vreemde wereld
vertrok; “maar dat betekent niets”, omdat beiden zeker wisten
dat het onderscheid tussen verleden, heden en toekomst
slechts een hardnekkige illusie is en sterker: een vat vol listen.
Is het verleden verloren?
Meneer Eensteen had heel veel nagedacht over vroeger tijd.
Is alles wat ooit ontstond en geschiedde wel echt verdwenen?
Als ruimte en tijd zich zo aan elkaar hechten tot een gesteldheid
waarin alle ogenblikken en gebeurtenissen paden schenen,
zoals een vliegtuigstreep in het hemelse azuur, in de sneeuw
een stappenspoor, dan zijn zelfs de levens van zij die naar gene
zijde verdwenen ergens opgeslagen – en dat voor eeuwig.
Want alles is relatief en even echt
Door het leven in vier dimensies strekt de hele werkelijkheid zich
zodanig uit dat alle gebeurtenissen van gisteren, vandaag en morgen bevroren
zijn in ons universum, zoals elke scène uit een speelfilm onverbiddelijk vastligt
op een voltooide filmband. Verleden, heden én toekomst zijn dus – tevoren,
nu én straks – even echt. Alle ogenblikken die met je dierbaren beschoren
waren bestaan nog en ook staat reeds gereed wat later wordt geboren.

Dick van Welzen, januari 2023