Dichters met dragende stem

Eeuwig zwanger gaan we van woorden, zinnen, dragen constant
als zangers nieuw geluid de wereld binnen, dragen gelijk bruggen
aan de belofte bij tot het steevast reiken naar de andere kant,
doch evenzeer duchten we de koorden die in onze ruggen
klauwen, juist wij poëten, die ‘s mensen levenslast over de bergrand
moeten sjouwen, o dichters, dát is de ons gegeven gewichtige taak,
door Eros, Ares en Thanatos, door elke god die ons het hart verbrandt
en ons tegelijk oplichten wil én verlichten voor deze goede zaak,
die ons gul moed en wijsheid schenkt voor onze schemelende hoederhand:
‘groene fee’, ‘oranjebitter’, ‘oud bruin’, ‘wit bier’ en ‘gulden draak’,
zo kleuren wij de ‘de zevende hemel’ in en redden fier ons moederland.

Dick van Welzen, 7 maart 2022