Herinnering bij een oorlogsmonument

Verhef je stem in vredesnaam
Om te verhalen hoe het is gegaan
Met mensen zoals jij en ik
Hun namen worden hier genoemd
Ze blijven klinken ter herinnering
Aan zoveel leed hen aangedaan.

Uit naam van ieder mens, zo velen
Klinkt hier een roep om vrede
Voor toekomst uitgetild
Uit lot van lang geleden
Spreken zij ons aan, elk met hun eigen naam

In naam van de herinnering
Wordt hier geschiedenis geschreven
De schreeuw om toekomst
Klinkt hier luid en levend
Zij zijn present in woord en daad
en geven ons de richting aan.

Dick Smeijers