Goede vrijdag 2020

’t is godgeklaagd dat ze Jezus
aan het kruis genageld hebben
Ze noemen hem een godenzoon
Iemand die opstandig wordt
als er onrecht aan de orde is…
Het verhaal gaat dat er bevrijding
mogelijk is dwars door de dood heen
De wereld op zijn kop
De logica ver weg
Een verhaal dat verder gaat
en levende werkelijkheid kan worden…

Dick Smeijers