De barmhartige Samaritaan

Ga ik aan de overkant voorbij
of keer ik om 
en geef ik aandacht 
aan mijn medemens.
Tot welke grens wil ik gaan.
Hoe eerlijk kijk ik in de 
spiegel van mijn eigen gelijk.
Ken ik mezelf zo goed
dat ik wegdraai van mijn
diepste verantwoordelijkheid
of is er ruimte voor verandering
Ben ik oprecht een mens.
op zoek naar het Licht?

Dick Smeijers, oktober 2023