Schrijven over liefde

Is schrijven over liefde
niet
als wandelen over de bodem van een rivier?

In liefde neemt de stroom je mee,
overspoelt je, sleurt je mee
tot ver voorbij waar de monding kust.

Zonder liefde, zonder water, opgedroogd,
ben je alleen,
tussen dat wat overboord viel
dat wat vroeger verloren ging.

Is schrijven over
geen liefde
als een drooggevallen rivier?

Charles Matthijssen, april 2024