Een blik in de koelkast

In Delft zie ik de helft van instant soep bij moeder in de koelkast staan.
Kan haar karige dieet niet verrijkt met soepballetjes in een blikje?
Dan denk ik ach, nee, zij zou het niet zien, wellicht snijdt zij zich eraan
Dat lijkt niet nodig, zij heeft de wereldoorlog ook doorstaan.
De bewaarde helft van aangelengde instant soep, het leest haast als een ikje,

Charles Matthijssen, december 2023