Zutphen, mon amour

Niet zo vaak bezocht ik Zutphen
maar elke keer was de ontmoeting raak.
Op de dorpsschool in het verre Holland
vernam ik voor het eerst van haar bestaan
en bracht mij meteen in dromerige mijmering…
Zutphen…het had ook Zanzibar of Samarkand,
stad der kamelen, of zelfs Tiblisi kunnen zijn.
Voor een achtjarige is de wereld
immers onbegrijpelijk groot.
Heel veel later de stad daadwerkelijk bezocht
voor een prominente functie
in het plaatselijk financiewezen
waarbij ik de plank helaas heb misgeslagen.
Daarna verdween de stad weer achter het gordijn
totdat mijn levenslot mij naar het Oosten bracht
om in een Hanzestad een nieuw begin te maken.
Het beschikbaar Zutphens woongenot
bleek echter schaars en belast met hoge prijzen
waardoor ik mijn bestemming
een eind stroomopwaarts vond:
in het welgelegen Deventer.
Hoewel aldaar gesetteld en gezeten
met haar in degelijke echt verbonden,
zal ik nooit mijn Zutphens lief vergeten.
Bezoek haar soms heimelijk
maar ook wel in het openbaar.
Mijn hand vindt snel de hare
en dwalen wij door ons verleden
waarna het tijdsverloop tot afscheid dwingt
en ik weer koers zet naar de zusterstad.
Jouw naam blijft echter in mijn hart gegrift:
Want jij, jouw naam is Zutphen,
in het oeroud graafschap van die naam.

Cees Leliveld