Wij van WC Eend adviseren WC Eend

Laatst vroeg ik: is er nog thee Ma?
Mijn moeder keek dromerig voor zich uit,
met een licht verwijt herhalend:
Is er nog thee Ma?
Ik dacht het niet!
En bovendien:
neem toch ook eens bier man!
Zo zocht ik vergetelheid in bier
maar kon, wat komen moest
niet meer bezweren.
Reeds na twee glazen
was ik in de greep van Koning Alcohol,
wankelde versuft naar het privaat
waar een plastic monster oprees uit de pot,
mij manend tot gepast toiletgebruik.
Wij van WC Eend, zei hij dreigend,
ons advies is u bekend!
En bovendien:
Wacht tot het rode licht gedoofd is.
Er kan nog een eend komen!

Cees Leliveld