Vlinderleed

Eind oktober:
het zomers leven weggesijpeld.
De bleke zon
werpt nog een laatste blik
op stervend blad
en grauw verdorde bloemen.
Dan dwarrelt plots
een late vlinder
door de tuin,
op zoek naar iets
dat niet meer is te vinden.

Cees Leliveld