The Fields of Athenry

(Nothing matters Mary, when you’re free Against the Famine and the Crown)

Veilig en voldaan
gezeten rond het vuur
de Guinness onder handbereik
aanhoorden wij het oude Ierse lied
over Honger, Dood en een Verloren Liefde.
Levenslang verbanning zonder mededogen
voor een klein vergrijp
uit wanhoop
over ’t stervend licht in kinderogen.
Een gloeiend brandmerk werd ons
in de ziel geprent.
Daags erna de reis hervat
langs Ierland’s hegomzoomde binnenwegen.
Wij arriveerden in een kleine grijze stad
voor een korte onderbreking.
Speurend langs de gevels viel mijn oog
op een verrassend uithangbord:
In The Fields of Athenry.
Want het bleek de stad te zijn
die in het lied bezongen werd.
Droom ik of droom ik dat ik droom?
ging het door mij heen.
Ons thema voor de maand oktober
werd mij in de schoot geworpen.
Bediend werd ik
nog voor ik had gewenkt!
Waar het Hongerspook
ooit rondging
met zijn doodsklop op de deuren
zag ik nu de arrogante Britse auto’s gaan
met hun nummerborden
in uitdagend geel.
Niet langer stil en eenzaam is het
rond de velden van Athenry…

Cees Leliveld