Mijn laatste woorden

Soms, in een droom,
waan ik mij voorgoed verloren…
Opgesloten in een stinkend onderaards gewelf,
of een Russisch strafkamp met verzwaard regime,
een donkere dodencel in Noord-Korea,
waar mijn dagen zijn geteld
en ik misschien nog maar
mag rekenen in uren…
Zoekend naar een laatste woord
zie ik, als in een brokkelige film,
nog wat beelden uit een vorig leven
en dringt het tot mij door dat ik
al voorbij mijn laatste woorden ben.

Cees Leliveld, januari 2024