Ik en mijn toeval

Zoals op 30 april 2019 voorgedragen in het Deventer Dichterscafé

Het zal toeval zijn – maar misschien ook niet –
dat mijn leven grotendeels
door toevalligheden is bepaald.
Vrouw Fortuna was mij doorgaans welgezind
en gaf op menig kruispunt in mijn leven
met een niet te missen wenk
de juiste richting aan.
Zij bevorderde mijn geldelijk gewin,
leidde mij met zachte hand
naar de liefde van mijn leven
die zij wel weer terugnam, onverwacht,
zodat ik ook haar wrede kant moest ondergaan.
En mijn komst naar dit dichterlijk café
kwam door haar bemiddeling tot stand.
Mijn eerste versje legde ik
bij good old Herreman terneer
die zei dat het verdienstelijk was,
maar helaas niet méér.
Na zo veel toevalligheden op mijn levenspad
vraag ik mij af wat er nog te wensen valt.
Dan denk ik aan mijn Staatslot!
Het summum van toevalligheid qua prijs.
Maar binnenkort kan die toch wel vallen:
Mij toevallen bedoel ik eigenlijk.
In dat uiterst onwaarschijnlijke geval
zijn al jullie drankjes in de toekomst
voor mijn rekening!

Cees Leliveld