Herinnering aan Drenthe

Denkend aan Drenthe
zie ik lome koeien traag
door oneindig laagland gaan
en rijen ondenkbaar ijle richtingborden
ten behoeve van de fietsers
aan de einder staan.
Waar het Vaderland zucht
onder schier ondragelijke lasten:
CO 2 uitstoot, klimaatcrisis,
Insectensterfte, watertekort,
Pensioencrisis, belastingontduiking.
migratieproblemen, jeugdzorgproblemen,
alcohol- en drugsmisbruik,
ja, misbruik in het algemeen,

fietst de grijze golf onbekommerd,
liefst met zijn beiden
maar desnoods ook alleen
door veld en beemd
langs berg en dal.
Ginds lokken de terrassen al.
Rijden we naar knooppunt 24
of toch nummer 17?
Heb ik me bij die afslag toch vergist?
Al een tijd geen bordje meer gezien!
En jij zei nog dat je het zo goed wist!
Laat dat wereldleed nu maar in Den Haag:
alles op zijn tijd: waar gaan we lunchen?
Want dat is ons probleem vandaag.
In alle gewesten
maar zeker rond Frederiksoord
wordt de stem der senioren
gevreesd en gehoord.

Cees Leliveld