Goeie ouwe IJssel…

Beste vriend, je hebt al heel wat meegemaakt!
De wreedste stormen onaangedaan doorstaan…
In hete zomers krompen je weelderige vormen
tot een hongerlijdend smal profiel.
Je bent een vriendelijke reus:
Goeiig neem je welke lading ook
mee op je brede rug.
Ons klimaat verandert en ook die last
komt op jouw schouders neer.
Je hebt een grote broer: de Rijn.
Die wordt met de dag veeleisender.
Stuwt zijn kolkend water
meedogenloos jouw bedding in.
Jij bent onschuldig
maar moet wel de lasten dragen
van ons onwenselijk gedrag.
Behulpzaam open je je oevers,
verander je je loop
om ons voor wateroverlast te hoeden.
Stroom voort, mijn vriend,
besproei dal en vallei,
begroet de oude Hanzesteden
in het voorbijgaan.
Maar tem de wateren
binnen je boorden.

Cees Leliveld