Bij de honderdste bijeenkomst van het Deventer Dichterscafé:

Die Deventer dichters doen het fantastisch!
Zij worden dan ook veelvuldig bewonderd
Hun verzen vloeien melodieus en elastisch
En toch zijn die lui al over de honderd!

Cees Leliveld