Als het nou alleen liefde was…

Er is zoveel wat ik niet begrijp…
Daar kan ook de liefde nog wel bij.
Als het nou alleen de liefde was
die wij niet begrijpen
dan viel het allemaal best mee.
Er zijn echt wel schrijnender problemen!
Ik noem een doodgewoon gerecht als:

COQ AU VIN !

Nimmer zette ik mijn lange tanden
in dit met kruid en wijn doorstoofd gebraad.
Dat is toch…… onbegrijpelijk?
Mijn echtgenote kookt bij voorkeur vegetarisch,
dus worden mijn vleselijke lusten
slechts mondjesmaat door haar bevredigd
waardoor ik dan toch zelf
de hand aan het gevogelte zal moeten slaan.
Maar: Nog is Polen niet verloren! **
Want te midden van het kookgerei ontwaar ik
Hét Complete Basis Kookboek van Margriet.
Op bladzij honderddrieënvijftig
neemt Tante Margriet ons bij de hand
en geleidt ons zachtjes op de weg naar
het begeerde eindproduct.
Nu nog een wenkend fata morgana
in een lege verte,
dat zelfs voor mijn bescheiden kookkunst
ooit een haalbaar doel moet kunnen zijn.
Mijn stip, met vleugels, op de horizon!
Ik hoop dat u hier enigszins begrip voor heeft
dan zal ik met liefde aan u denken.

Cees Leliveld
** Zo begint het Poolse Volkslied