Witneussnater

De witneussnater is een bijzonder dier,
ijdel en fier staat hij iedereen te woord.
Hij houdt van publiek en pers.
Parmantig betreedt hij podium of toneel
en gelukzalig speelt hij met veel elan zijn rol
van mooiprater over boreaal of anderszins
koloniaal moreel om daarna
te genieten van het gekrakeel.
Ja, die witneussnater is echt geen gewone kater
of een doorsnee eend want hij is apetrots
op zijn fraai gevormde neus
waaruit hij kan blazen en die hij graag
in smeulende vuurtjes steekt.
Maar een goed verstaander
voelt al aan zijn water
dat dit geblaat en raar gesnater
voortkomt uit een klimaat
dat louter zorgt voor nijd en haat.

Bertje van Delden, april 2023