Erop of eronder

Waarde oprichters en mededichters van dit op dorstige geesten beluste poëziecafé.

Op de valreep besloot ik om een brief op te stellen om jullie op de hoogte te brengen van mijn opschrijfproces rondom de opdracht op om zo op te helderen waarom deze literaire vorm een betere oplossing is voor mijn bijdrage dan een snel opgehoest vers. Bovendien kan de briefvorm in deze digitale, opgewonden tijd wel een opwaardering gebruiken maar dat terzijde.

Ik wil hierbij opbiechten dat er een oproer in mijn hoofd krioelde van opstandige gedachten en dat het me veel moeite kostte om mijn mouwen op te stropen om iets zinvols over op op papier te zetten. Toch wilde ik niet op de vlucht slaan en zeker ook niet mijn ongenoegen opkroppen, vandaar dit schrijven.

Is het op zijn minst niet opvallend dat in deze tijd van opportunistisch individualisme, waarin iedereen zich op X een Mozes op de berg waant die met zijn heilige geschriften de enige juiste geboden opeist, ons opperbestuur ons opzadelt met het voorzetsel op?! Hoe dan op …..en ook nog eens waar boven op ……….. Waarom wordt op op zo’n prominente plaats gezet?

De voorkeursplek van op dient toch slechts om iemand weer eens op het schild te hijsen of om het ego op te poetsen?! U hoort het al, U vindt in mij een enorme opponent van deze prepositie en ik doe bij deze een oproep aan onze nestors om zich niet te laten opjutten noch opslorpen door de huidige oppervlakkigheid.

Omdat ik niet al te hard tegen U wil optreden en ook niet voor te veel opschudding wil zorgen probeer ik U op andere gedachten brengen. In mijn optiek liggen er genoeg andere onderwerpen voor het oprapen. Wat dacht U van de oppositie van op namelijk onder? Of roept onder teveel nederigheid bij U op en past dit woord wellicht net als onopvallendheid in de 19 e eeuw toen politici nog geen opzien wilden baren met allerlei opgeblazen oprispingen.

De ligging van ons Nederland waarin we in feite onder zeeniveau leven zal zeker invloed hebben op ons gedrag waarin we ons telkens weer moeten oprichten maar laten we ons niet oppompen tot een soort van opperwezens.

In alle oprechtheid vraag ik U, nestors, een pas op de plaats te maken. Ik wil nog graag opmerken dat het bestuur bestaat uit oplettende literaire deskundigen, die onze prestaties willen opschroeven maar op het hoogste niveau van op is er slechts één schrijver die optimaal kan schitteren en dat is Battus met zijn Opperlandse Taal- en Letterkunde.

Hoogachtend,

Uw nederige dichter Bertje van Delden, maart 2024