Van kerst tot pinksteren

God sprak en ’t was: zon, maan, gewas.
Zelfs dier en mens, dat was zijn wens
in een zondeloos Paradijs.
MAAR!
Ook satan sprak, verleidde mens die
wilde zijn als God. De zonde kwam,
de dood trad in en het geweld brak los.

Gods spraak werd vlees door Heil’ge Geest
daardoor Maria: ‘MA’.
Het vlees dat sprak zijn Vaders Woord,
maar werd daarom door mens vermoord aan het
vervloekte kruishout. Voor God geen plaats
op deze aard’. Zijn maaksel spuugt Hem uit.

Er volgde een begrafenis, speciaal voor jou en mij,
‘t was de eerste in zijn soort: totaal van zonden vrij.
Gods Spraak stond op..
vertoonde Zich aan velen in het land. En na
zijn eigen Hemelvaart zit Hij aan Vaders hand.

Zij zonden Geest, op Pinksterdag, wil wonen in
je hart. En wie die Geest ‘n plekje geeft krijgt
liefde in zijn hart. Gods liefde is zo wonderbaar,
het gaat van Hem steeds uit. Maak plaats,
maak plaats geloof het maar en nog veel beter:
“leef er naar”.

Benne Solinger